Âlim Yetiştiren Anneler Kitabından Alıntılar

Eserde annelerin, İslam âlimlerimizin ilim dünyasındaki etkileri üzerinde duruyor. Bu serinin ilk kitabında, eşlerini genç yaşta kaybeden annelerimizin, çocuklarını nasıl yetiştirdikleri, onları nasıl âlim ettikleri aktarılıyor.

Eserde ilk olarak dinimizde annenin önemi aktarılıyor. Daha sonra “Anneler” başlığı altında Kur’an’da geçen anneler, Efendimiz’in annesi ve ümmetin anneleri olan Peygamber hanımları anlatılıyor.

Sonraki başlıklarda ise, asıl konu olan âlim yetiştiren anneleri aktarılıyor. Bu bölümde, Ashab-ı Kiram’ın annelerinden başlanılıyor. Çünkü onlar Ümmet-i Muhammed’in mihenk taşıdır. Ümmet-i Muhammed ilmi, amele dökmeyi onlardan öğrenmişlerdir. Daha sonra da İslam âlimlerinin annelerini aktarılıyor.

Bu vesile ile ümmetin derdini yüklenen âlimlerin, dertli bir annelerin evlatları olduğunu öğrenmiş olacağız.

Murat Tosun Alıntıları

Mekke annedir, arkasından bakıp ağlatır. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Mekke’den ayrılıp Medine’ye hicret ederken Mekke’nin çıkışında durur, doğup büyüdüğü ve çok sevdiği şehre bakar. Gözlerinden akan yaşlar ile şunları buyurur: “Sen ne hoş beldesin. Seni ne kadar seviyorum! Eğer kavmim beni buradan çıkmaya mecbur etmeseydi, senden başka bir yerde ikamet etmezdim.”

İmam Tirmizi, Menakib (3926)

murat tosun

Bu ümmetin annelerinin, Hz. Havva annemizden alması gereken en büyük ders “sabırdır”.

MURAT TOSUN

Kim Allah için bedel ödedi de ortada kaldı ki! Kim Allah için bir adım attı da Allah ona on adım atmadı?

MURAT TOSUN

Allah aşkına! Daha evladını sabah namazına kaldırmaya kıyamayan anne ve baba, evlatlarını medreselere yazdırsa ne olur ki! Hanne’nin yüreği medrese gibiydi. Allah’a olan aşkını en büyük imtihan olan evladı ile ispat ediyordu. “Sana adadım” diyor ve yapılması gerekeni en güzel şekilde yapıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Tek evladını adıyordu. Bir tek evladını, göz bebeğini Rabbine teslim ediyordu.

MURAT TOSUN

Hanne’ce evladımızı adamak için iki ahlak şarttır. Birincisi iffet, ikincisi samimiyet.

MURAT TOSUN

Muhammed Ali Kutub “Âişe Muallimetur-Rical ve’l-Ecyal” adıyla yazdığı kitabının bir bölümünde “İslâm âlimlerinin hocası” başlığı altında Âişe annemiz hakkında: “Mescid-i Nebevi’den sonra, Âişe’nin evi, İslâm eğitim merkezlerinin ilki aynı zamanda İslâm fikir tarihinde büyük izler bırakan en büyük mekân oldu. Bu üniversite tabiîn ulemasının önde gelen ve en büyük âlimlerini mezun etti” demektedir.

MURAT TOSUN

Allah’a duyulan aşk ve iman hangi asır ve zaman olursa olsun aynıdır. Sadece isimler değişir, ancak ödenenen bedeller hep aynıdır. Hanne kendi asrının iman kadını idi, Ümmü Süleym (radıyallahu anhâ) de kendi asrının iman kadını olarak üzerine düşeni yapıyordu. Sizler de bu asrın iman kadınısınız, ümmet bu gösterilen kıyamın aynısını sizlerden beklemektedir.

MURAT TOSUN

Berâ b. Mâlik (radıyallahu anh)’in dilinden düşürmediği bir duası vardır. Yüce Allah’a ellerini her açtığında şu şekilde yalvarıyordu:

“Allah’ım beni yolunda şehadet ile rızıklandır.”

MURAT TOSUN

Anne, bir evladın ilk medresesidir.

murat tosun