Tarih boyunca İslamiyet’in kabulü, insanlara tebliğ edilmesi ve başarıya ulaşarak zafer elde edilmesinde kadınların rolü büyüktür. Gösterdikleri fedakârlıklar, ilk adımı atmada öncü olmaları çok kıymetlidir. Mesul oldukları