Birr Mektepli Kimdir?

Birr Mektepli; iyilik ve takva konusunda yardımlaşmak, Allah’ın emirlerine uymak için bir araya gelen ve Tevhid şuurunu gençler arasında yeniden diriltmeyi amaç edinmiş gönüllü gençtir.

Birr Mektepli; iyilik yapandır, takvaya ulaşmak için çabalar.

Birr Mektepli; doğru sözlüdür, hayrın kapılarını açar.

Birr Mektepli; güzel ahlaklıdır, güzelliği beraberinde getirir.

Birr Mektepli; Allah’a karşı saygılıdır, O’nun rızasını kazanmak ister.

Birr Mektepli; insanlara Tevhid’i anlatır. Asıl iyilik insanları Tevhid’e çağırmaktır.

birr mektebi

Tevhid ise zerreden kürreye, damladan okyanusa, atomdan insana, bireyden topluma kısacası hayatın tüm alanlarında Allah’ı birlemenin adıdır. Tevhid inancı, hayatın her alanına hakim olan aile hayatından sosyal ilişkilere, kılık kıyafetten ahlak yapısına, kısaca insanın var olduğu tüm sahalara müdahale eden en temel inanç yapısıdır.

Dinimizin özü, peygamberlerin ortak davası ‘La İlahe İllallah’ sözü anlaşılmadan yapılmak istenen tüm iyilikler hakikatte suni ve yetersiz kalacaktır.  Asıl iyilik ve doğruluk, kulları evvela tek olan yaratıcıyla, Allah(c.c.) ile tanıştırmak ve O’nun buyruklarına göre bir hayat nizamı yaşamak için çalışmaktır. Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:

İyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah’tan korkup-sakının.

MAİDE, 2

Etkinliklerimiz

  • Gençlik Söyleşileri
  • Kitap Tahlilleri
  • Tefekkür Gezileri
  • Manevi Gelişim Etkinlikleri
  • Hobi ve Sanat Çalışmaları

Birr Mektepli gençler olarak Rabbimizden ayaklarımızı dini üzere sabit kılmasını, iyilik ve takva üzere kalmayı niyaz ederiz.