Evrendeki İlahi Oran “Altın Oran” Nedir?

Dünyanın ilk yaratıldığı andan bugüne kadar doğadaki birçok cisimde altın oran ile karşılaşmaktayız. Tarihte ilk kez Pisagor tarafından insan vücudunda altın oranın var olduğu keşfedilmiştir. Beşinci yüzyılda, Yunanlı heykeltıraş Phidias, bu oran üzerinde derinlemesine çalıştı ve “Phi sayısı” adıyla anılan oran ortaya çıkmıştır.

Altın oran, altın dörtgeni kurmada kullanılan oran idi ve büyük kenarın küçük kenara bölünmesi halinde 1,618 değerini veriyordu. “Altın Bölme”, “Altın Kesit”,  “Altın Oran” adlarıyla günümüze kadar miras olarak gelecek altın oran, böylece ortaya çıktı.

Altın oran, ilk kez Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından mimari yapılarda, heykellerde ve bazı geometrik alanlarda kullanılmıştır. Daha sonraki dönemlerde ise Leonardo da Vinci, Le Corbusier’in, Vitruvinus’un çizimleri, Fibonacci’nin hesapları, insan vücudundaki Altın oran keşifleriyle doludur ve bu orantı parmak uçlarımıza varıncaya kadar her yerde çeşitli şekillerle karşımıza çıkmaktadır.

Altın oran, bizim deyimimiz ile aslında “İlahi oran”, kainattaki her bir santimetrede Allah’ın tecellisini görmenin, bir düzenin mükemmelliğin ve kadri mutlak olan bir yaratıcının var olduğunun en büyük göstergesidir.

Altın Oran’a Kainattan Örnekler

Altın oran bitkilerde, ağaçlarda kısacası Allah Azze ve Celle’nin Kainat’ın yaratılışında kullandığı oran olmakla beraber aynı zamanda çeşitli bilim dallarında, mimari ve sanatsal alanlarda da kullanılan, parçalar arasındaki uyumu yansıtan geometrik ve sayısal değerlerdir.

Dünya ve Ay’ın Yaratılışında Altın Oran

Dünya ve Ay birleştiğinde aynı anda 3 altın oran ortaya çıkmaktadır. Bu çok özel üçgene matematikte Altın Oran üçgeni adı verilmektedir. İnsan Yüzünü, Kuran’ı ve Yıldızları yaratan güç aynı güçtür.

Kabe’nin Yaratılışında Altın Oran

Altın oranı Dünya’nın üzerinden hesaplayacak olursak dönüş noktaları olan kutup noktaları arasındaki mesafenin tam altın oran noktasını aldığımızda bu nokta Mekke’ye ve bilhassa Kabe’nin olduğu kutsal bölgeye düşmektedir.

Dünya üzerinde o kadar şehir varken pozitif altın oran noktasının Allah’ın evinin olduğu kutsal mekâna denk gelmesi elbette tesadüf olamaz.

Salyangozların Yaratılışındaki Altın Oran

  • Salyangozların kabuğu yerde bir düzleme bırakıldığında oluşan dikdörtgen bize altın oranı göstermektedir.

Bitkilerdeki Altın Oran

  • Birçok bitkide de ilahi oran mevcuttur. Ayçiçeği, papatya, eğrelti otu bunlardan bazıları ve en ilahi oranın en net görülebildiği güzelliklerdir. Mesela Ayçiçeğinin merkezinden dışarıya doğru sağdan sola ve soldan sağa doğru tane sayılarının birbirine oranı altın oranı verir ve papatya da bu şekildedir.

Mısır Piramitleri ve Altın Oran

İnsanlar mısır piramitlerin gizemini nasıl bu şekilde olduğunu merak etmiştir. Mısırlılar, piramitleri yaparken de altın orana benzer bir sistemden yararlanmışlardır. Piramitlerin kare şeklindeki tabanının ölçüsü ile üçgen şeklindeki yüzeyine uygun bir yuvarlak çizildiğinde bu yuvarlağın büyüklüğü birbirleri ile eşit olmaktadır.