İslami Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad Kitabından Alıntılar

Cihad, Allah’ın istediği gibi İslam’ın yaşanmasıdır. Dolayısıyla İslami tebliğ uğruna verilen bütün mücadele Cihad’dır. Böyle ele alındığı takdirde görülecektir ki, İslam Devleti’nin tüm faaliyetleri Cihad’ı içermektedir.

Bu kitapta cihadın sadece bir yönü olan askeri cihadı incelemek hedef tutulduğundan, mesele mümkün mertebe özlü aktarmaya çalışılmıştır. Bu küçük çalışmada devletin yoğun işleri yanında Hz. Peygamber (sav)’in askeri cihada ne kadar önem verdiği, on senelik Medine hayatının ekserisini Allah yolunda savaşmaya ayırdığı görülecektir.

İslami Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad Kitabını Neden Okumalıyız?

  • Konu: Resulullah’ın Medine’de İslam’ı tebliğ ettiği dönem
  • Yazarı: İhsan Süreyya Sırma
  • Sayfa Sayısı: 256
  • Türü: Araştırma-İnceleme, Din (İslam), Tarih
  • 1000Kitap Puanı: 8.8
  • Neden Okumalıyım? : Resulullah’ın İslam davası için neler yaptığını öğrenmek istiyorsan bu kitabı okumalısın.

İhsan Süreyya Sırma Sözleri

Hicret, ilahi emirler doğrultusunda oluşturulacak yeni bir hayat tarzı için yapılacak olan atak ve fetih için bir gerilmedir, konsantre olmadır. Hicret, Müslümanlara dinlerine göre yaşama hakkı tanımayan müşriklere karşı bir mücadele ve hedefe varabilmek için yapılan ‘’kamp değiştirme’’ ,bir varolma kavgası sürecidir.

İhsan Süreyya Sırma, İslami Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad

Hz. Peygamber(san)’in, Medine’ye hicretini müteakip, cami inşaatı ve Mekke’den Medine’ye  hicret etmiş olan Müslümanlarla, Medineli Müslümanları birbirlerine kardeş yaptıktan sonra ele aldığı üçüncü mesele, Medine’de İslam Devletinin kuruluşudur. Onun gayesi, Medine’deki diğer etnik ve dini gruplarla bir devlet kurarak, her an için Müslümanlara saldırma ihtimali bulunan Mekke Devleti’ne karşı Müslümanları emniyete almaktı.

İhsan Süreyya Sırma, İslami Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad

Bedir Savaşı öncesinde Ebu Cehil de şöyle dua ediyordu. ‘’Allah’ım sen merhamet et, bize bilinmeyenlerden ver ve Onu (yani Hz. Muhammed(sav)’i) helak et!

Görüldüğü gibi Ebu cehil de Allah’a yalvarıyor. Ne var ki bu yakarışı Allah kabul etmiyor. Çünkü Ebu Cehil de Allah’a inanıyor ama Allah’ın Hz. Peygamber(sav) ile gönderdiği ilkelere inanmıyor, bilakis onlarla mücadele ediyordu.

İhsan Süreyya Sırma, İslami Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad

Resulullah(sav) her seferinde ‘’Hakk geldi, batıl yok oldu; batıl yok olmaya mahkûmdur.’’ ayetini okuyarak teker teker put heykellerini ve büstlerini parçalayarak Mekke’yi kurtardı bu sömürü aletlerinden… Artık hiç kimse Hubelizm, Menatizm, Uzzaizim yapamayacak ve onlar adına toplumu sömüremeyecekti.

İhsan Süreyya Sırma, İslami Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad