Birr Mektebi Kardeşlik Kartpostalı

Kardeş olmak, arkadaş ve sadık dost olmak; sevinçte ve kederde beraber olmayı göze almak demektir. Sevmek, saymak, güvenmek, merhamet etmek, yardımlaşmak ve dayanışmak demektir. Bunlar olmadan kardeşlik iddiasının bir anlamı olmaz. Kuran’ın öngördüğü kardeşlik, bütün bunları içeren bir muhtevaya sahiptir.

İslâm’daki kardeşlik bir hayat biçimidir ve kardeşliğin en güzel örneğini Peygamberimiz (s.a.v.) ile birlikte yaşayan seçkin sahabe ortaya koymuşlardır. Muhacir-Ensar ilişkisi, kardeşliğin ne anlama geldiğini bizlere gösteren son derece mükemmel bir örnektir. Medineli Ensar, Mekkeli Muhacir kardeşlerinin nefislerini, kendi nefislerinden daha aziz tutmuşlar, onları hiçbir konuda yalnız ve yardımsız bırakmamışlardır.

Kardeşlik ile ilgili ayet ve hadisler

Müminler ancak kardeştirler.

Hucurât, 10

Birbirine karşı muhabbet ve merhamette, müminler, bir vücut gibidir. Vücudun bir yeri rahatsız olunca bütün vücut rahatsız, uykusuz kalıp, onun tedavisi ile meşgul olduğu gibi, müslümanlar da birbirlerine yardıma koşmalıdır.

Buhârî

Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirine düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve O’nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz.

Âl-i İmrân, 103

Birr Mektebi olarak ‘Kardeşlerimize nostaljik bir hediye‘ kartpostal göndererek dua kardeşliği oluşturacağız. Kardeşlik kartpostallarını farklı renk seçenekleriyle ücretsiz olarak indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Tavsiye edilen baskı boyutu: A5, kenarlıksız baskıdır.