Meleklerin Sevabını Yazmakta Zorlandığı Dua

يا رب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك

İbn-i mace

Arapça Okunuşu: “Ya Rabbi, lekel hamdu kemâ yenbağî li celâli vechike ve li azîmi sultânike.”

Türkçe Anlamı: “Rabbim, hamd Sen’in zatının celaline ve hakimiyetinin azametine (yüceliğine) layık bir şekilde yalnız Sana’dır.” (İbn-i Mace, Ahm’ed b. Hanbel)

Abdullah b. Ömer (r.a.), Rasulullah (s.a.v.)’in sahabeye şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Allah’ın kullarından biri bu şekilde Rabb’ine hamd etti. Bu söz, sevap ve günahları yazan iki meleği zor durumda bıraktı. Ne yazacaklarını bilemediler. Göğe çıkarak seslendiler: “Ey Rabbimiz! Kulun bir şey söyledi, onu nasıl yazacağımızı bilemedik.” Kulunun ne söylediğini herkesten iyi bilen yüce Allah: “Kulum ne söyledi?” diye sordu. Melekler: “Ey Rabbim! Zatının yücaliğine ve saltanatının büyüklüğüne layık olan bir şekilde sana hamd olsun, dedi.” cevabını verdiler. Yüce Allah da meleklere: “ Kulumun söylediği şekilde yazın ki huzuruma vardığında onu söylediği gibi mükafatlandırayım.” diye buyurdu.” (İbn Mace)