Rahmet ve Mağfiret Ayı Ramazan’da Günahlardan Arınmak

Rabbimizin merhametinin bir tecellisi olan, Rahmet ve Mağfiret Ayı Ramazan, günahlardan arınmamız için büyük bir fırsattır. Hadis-i şerifte buyrulduğu üzere “Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise Cehennem ateşinden kurtuluştur.” (Camüissağir, 2818)

Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.

Buhâri

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı tevbe etmeye, imanımızı tazelemeye bir vesiledir. “Bütün Âdemoğulları günah işler, günah işleyenlerin en hayırlıları ise tövbe edenlerdir.” (İbn Mâce, Zühd, 30)

Günah; bir başkaldırışın tezahürüdür. Peki, kime, neye karşı bir başkaldırıdır bu? Başta Allahu Teala’ya karşı, onun koyduğu nizama karşı bir başkaldırıdır. Sonrasında ise hem kişinin kendi fıtratına, öz benliğine hem de toplumuna karşı gösterdiği bir başkaldırıdır.

Allah azze ve celle, Kuran-ı Kerim’de kullarını birtakım şeyleri yapıp birtakım şeylerden de uzak durması üzerine uyarır. Yapıldığı takdirde nasıl neticeler ortaya çıkacağını, cezasının ne şekilde verileceğini bildirir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in bir hadisi şerifinde şöyle nakledilir:

Sahabeden Nevvas ibn Sem’an bir gün Resulullah’a iyilik ve günahı sorar. Resulullah ise şöyle cevap verir; İyilik (birr), ahlakın güzel olmasıdır. Günah ise, kalbini tırmalayıp, insanların da muttali olmasından hoşlanmadığın şeydir. Günah, kalbe rahatsızlık verir, ruhu sıkıntıya sokar. İnsanı sürekli düşündürür, vicdanı onu rahat bırakmaz. İnsanların da hoş karşılamadığı bir durum olduğu için kişi bilinsin istemez.

Günahın zararları nelerdir?

Günahın zararlarının detaylı olarak anlatıldığı, günahlara dalmamayı ve tevbe etmenin ne kadar önemli olduğunu açıklayan İbni Kayyim’in “Bir Günahın Yetmiş Zararı” adlı kitabından seçtiğimiz alıntılar* ile günahın insana verdiği bazı zararlara değinmek istiyoruz:

Günahların insana vermiş olduğu zararların ilki ilimden mahrum bırakmaktır.

İbni Kayyim el-cevziyye

İlim bir nurdur. Allah’ın kalplere bir lütfudur. Günahlar ise bu nuru söndürür.

Günahların insana vermiş olduğu zararların birisi de rızıktan mahrum bırakmaktır.

İBNİ KAYYİM EL-CEVZİYYE

Kişinin işlediği günahlar ona verilecek olan rızkın önünde engeldir. Kişi; imanı, malı, sıhhati vb. noktalarda bir kayıp içerisindedir.

Günah işleyen kimse kendisiyle Rabbi arasında hiçbir lezzet ile kıyas edilmeyecek kadar kalbinde büyük soğukluk ve yalnızlık hisseder.

İBNİ KAYYİM EL-CEVZİYYE

Kişi işlediği günah sebebiyle öyle bir hale gelir ki artık dünyalık hiçbir şey ona lezzet vermez. Şayet bir parça da olsa imana sahipse kalbini elem, pişmanlık kaplar.

İnsan kendisine ıstırap veren şeye temayül eder. Hâlbuki bilir, günahlar kendisine ıstırap verecek, bu aşikârdır ancak bile isteye onun tesiri altına girer. Sonrası ise ahı figandır, pişmanlıktır.

İşlenilen günahlar, kişiyle diğer insanlar ve özellikle de hayırlı kimseler arasında soğukluk meydana getirir.

İBNİ KAYYİM EL-CEVZİYYE

Kişi başta Rabbine karşı günah işler ve bu durum onu Rabbinden uzaklaştırır. Soğukluk girmesine sebep olur. Ardından bu durum kişinin ailesi, akrabası ve çevresine de sirayet eder. Onlardan uzaklaşmaya ve kendi başına kalmaya başlar. Hatta bir süre sonra kişi kendine bile yabancılaşır.

Bütün işler kişiye zor gelir. Kişi hangi işi yapmaya kalksa kapısının kapandığını veya zorlaştığını görür.

İBNİ KAYYİM EL-CEVZİYYE

Allahu Teala koymuş olduğu sınırları koruyanları, günahlardan, haramlardan kendini sakındıranların işlerini kolaylaştırırken tam tersi harekette bulunanların da işlerini zorlaştırır.

Kişi işlemiş olduğu günahların etkisini, gecenin zifiri karanlığını hissettiği gibi, hakiki olarak kalbinde ve gözlerinde hisseder.

İBNİ KAYYİM EL-CEVZİYYE

“Kul bir hata işlediği zaman kalbine siyah bir nokta vurulur. Şâyet günahtan vazgeçer, istiğfâr ve tevbe ederse kalbi cilâlanır. Böyle yapmaz da tekrar hatalara yönelirse siyah nokta artırılır ve neticede bütün kalbini kaplar.” (Tirmizî, Tefsîr, 83; İbn-i Mâce, Zühd, 29)

Kişinin kalbindeki ne ise yüzüne o yansır denir. Kalbi ne kadar karanlıksa bu onun yüzüne, hal ve tavırlarına tesir eder.

İşlenen günahlar, kalbi ve bedeni zayıflatır.

İBNİ KAYYİM EL-CEVZİYYE

Güçlü iman nasıl güçlü bir kalp meydana getiriyorsa, günahlarla kaplanmış bir kalp de o derece zayıf, dağınık bir kalbe sebep olur. Organların merkezi olan kalp hasta olursa da bu tüm bedene yansıyacaktır.

Günah işleyen kimse, itaat ve ibadet etmekten, ibadetin lezzetinden mahrum kalır.

İBNİ KAYYİM EL-CEVZİYYE

Kişi için yalnızca Allah’a tam bir teslimiyet, itaat ve ardından ibadet ona en büyük hürriyeti, lezzeti tattırırken, isyan ise ona elemlerin, esaretin, mahrumiyetin en acısını yaşatır.

İşlenen günahlar, ömrü kısaltır ve ömrün bereketini götürür.

İBNİ KAYYİM EL-CEVZİYYE

Kişinin ömrü yaptığı dualar, iyilikler, sadaka-i cariyeler sayesinde nasıl uzuyor ve bereketleniyor ise kişinin işlediği günahlar da masiyetler yüzünden o derece kısalmaktadır.

Başka bir zararı ise benzerlerine kapı açması, başka günahları doğurmasıdır.

İBNİ KAYYİM EL-CEVZİYYE

İyilikler, başka iyiliklere de vesile olup kişinin sevaplarını artırıp, şahsiyetini kuvvetlendirir. Kötülükler, günahlar, haramlar da böyledir. Başı zordur, fıtrata terstir ama sonra kolaylaşır. Küçüğü, büyüğü de olmaz. Şimdi küçük görünen günahlar ileride dağ gibi olur ve felakete yol açar.

Günahın zararları saymakla bitmez ancak şunu biliyoruz ki Ramazan ayı bizler için günahlardan arınma, tevbe ayıdır. Rahmet ve Mağfiret ayı Ramazan, kalplerin yeniden dirilişe geçtiği; farzlara binaen, nafilelerin de çoğaldığı Allah’a yaklaşma ayıdır.

Rabbimiz bu vesileyle tüm günahlardan arınmayı, O’nun rızasını kazanmayı Ümmet-i Muhammed’e nasip eylesin.

Kıymetli Birr Mekteplilerimiz için hazırladığımız Ramazan’a Özel Online İslami Gelişim Programımıza katılmak için iletişim sayfamızdaki formu doldurmanız yeterlidir.

*İbni Kayyim el-Cevziyye’nin, “Bir Günahın Yetmiş Zararı” adlı kitabından alıntı yapılmıştır. Telif hakkı kitabın yazarına ve yayıncısına aittir.