Salih Amel Nedir?

Salih amel, iyi ve faydalı iş demektir. Allah’ın rızasına uygun olan, iyi bir niyet ile yapılan her güzel iş, söz veya davranış salih ameldir.

Salih Amel İle İlgili Ayetler

Erkek olsun kadın olsun, inanmış olarak kim salih bir amelde bulunursa, onlar cennete girecek ve onlar, bir ‘çekirdeğin sırtındaki tomurcuk kadar’ bile haksızlığa uğramayacaklardır.

NİSA, 124

İman edip güzel amellerde bulunanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve zekatı verenler; şüphesiz onların ecirleri Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaktır.

Bakara,277

Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, adımlarımızı sabit kıl (kaydırma) ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.

Bakara, 250⠀

Allah, iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va’detmiştir, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ecir vardır.

Mâide, 9⠀

Salih Amel İle İlgili Hadisler

İnsan ölünce ameli kesilir (amel defteri kapanır). Ancak üç şey müstesna (onlar yazılmaya devam eder): Sadakayı cariye, kendisinden istifade olunan ilim, kendisine duacı olan salih evlâd.

İbni Mâce, Mukaddime, 20⠀

Rasulullah (sav) bir gün: “Allah (azze ve celle) bir kulun hayrını diledi mi onu isti’mal eder!” buyurmuştu. Kendisine: “Onu nasıl istimal eder?” diye soruldu. “Ölümden önce salih amel işlemede muvaffak kılar!” buyurdu. 

Tirmizî, Kader, 8⠀

Gecenin zifirî karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan, sâlih ameller işlemede acele edin!

Müslim, Îmân, 186⠀

Salih Amel ile İlgili Alim Sözü

Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amelleriniz tartılmadan önce siz tartınız!

HZ. ÖMER

Peygamberimizden Birr Dua

Allah’ım! Beni amellerin en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak Sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlâktan muhafaza eyle! Bunlardan ancak Sen koruyabilirsin.

Nesâî, İftitâh, 16⠀