Takva Nedir?

Takvâ, Allah’ın râzı olmayacağı bir hareketten titizlikle kaçınmak, Allah’ın emirlerini de büyük bir hassâsiyetle yerine getirmektir.

Takva İle İlgili Ayetler

İyilik ve takvâ konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah’tan korkup-sakının.

Maide, 2

O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.

Âl-i İmran, 134

Bu dünyada güzel davranışlarda bulunanlara güzellik vardır, ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Takvâ sahiplerinin yurdu ne güzeldir.

Nahl, 30

Artık sabret, muhakkak ki (güzel) sonuç, takvâ sahiplerinindir.

Hûd, 49

Takva İle İlgili Hadisler

İnsanın cennete girmesine en çok sebep olan şey, onun Allah’a karşı duyduğu takvâsıdır.

Ahmed b. Hanbel, II, 392

Arabın Arap olmayana hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir.

Ahmed b. Hanbel V, 411 

Kim Allah’a karşı takvâ sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder.

İbnî Mâce, Zühd, 24

Peygamberimizden Bir Dua

“Allah’ım! Senden hidayet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim.”

Müslim, Zikir, 72

Takvanın önemini daha iyi anlamak için Dikenli Yolda Yürümek kıssasını da okuyabilirsiniz.