Teravih Namazı Takip Çizelgesi

Ramazan ayı gündüzleri tutulan bir oruç ayı olduğu kadar, gecelerin de değerlendirildiği bir aydır. Peygamberimiz özellikle Ramazan’da gece ibadeti konusunda şöyle buyurmuştur: “Kim mükâfatını Allah’tan bekleyerek Ramazan gecesi kalkarsa geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî 37, Müslim 760)

Yine Buhârî ve Müslim’de belirtildiği gibi Rasulullah, Ramazan gecesi ashabı ile birlikte kalkardı. Teravih namazını ilk olarak sevgili Peygamberimiz (sav) bir Ramazan gecesi ashabı ile birlikte kılmışlardır. Ertesi gün duyulunca cemaat artmış, yine teravih namazı beraber kılınmıştır. Üçüncü gece cemaat daha da çoğalmış yine Rasulullah hanesinden çıkıp teravih namazını ashabıyla kılmıştır. Ancak dördüncü gece cemaat mescide sığmayacak derecede çoğalınca Peygamberimiz yalnız yatsı namazını kıldırarak hanesine çekilmiş, teravih namazı için çıkmamış ve sabah namazına kadar bekleyen cemaatine namazdan sonra “Teravih için beklediğinizi biliyorum fakat üzerinize farz olur da edasından aciz kalırsınız diye korktum” diye buyurmuştur. (Buhârî 924, Müslim 761)

Peygamber (sav) vefat edince artık teravih namazının farz kılınabileceği endişesi ortadan kalkmış olur. Hz Ömer (ra) cemaat yapmalarını emreder. Şöyle ki, bir gün mescide giren Hz. Ömer (ra) insanların dağınık, tek tek, birbirinden bağımsız namaz kıldıklarını görür. Bir tek imam ardında cemaat olmalarını uygun bularak Übey b. Ka’b ve Temim b. Evs ed-Darimi’ye (ra) namaz kıldırmaları için emreder. Orada kaç rekat kıldırmışlardır? Bu konu ile ilgili Saib b. Yezid yolu ile gelen iki sahih rivayet vardır.

Birinci rivayet: Hz. Ömer (ra)’in söz konusu iki sahabenin, insanlara on bir rekat kıldırmalarını emrettiğine ilişkin rivayettir.(Vitr namazı dahildir.)

On bir rekat (vitr namazı dahil) kıldırmalarına ilişkin rivayet İmam Malik’in Muvatta’ında geçmektedir ve senedi de sahih bir hadistir. (Muvatta 248, Beyhaki 4392)

İkinci rivayet: Übey b. Ka’b ve Temim b. Evs ed-Darimi’ye (ra) yirmi bir rekat, başka bir rivayette yirmi üç rekat kıldırmalarını emretmiştir. (Vitr namazı dahildir.)

Yirmi bir rekat kıldırmalarına ilişkin rivayet ise, Abdurrezzak’ın Musannef (7730)’inde geçen ve senedi sahih olan bir hadistir.

Yirmi üç rekat kıldırmalarını emrettiğine ilişkin rivayet ise Beyhaki’nin Sünen (3270)’inde geçen ve senedi sahih olan bir hadistir.

Yirmi üç rekat kıldıklarında insanlara ağır gelmemesi için rekatları fazla uzatmaz, kısa tutarlardı. Hz. Ömer teravih namazını on bir rekat kıldırmalarını emretmiş fakat onlar yirmi bir ya da yirmi üç rekat da kıldırmış olabilirler. Sahabeler, teravih namazını on bir rekat kıldıklarında cemaatin secdeyi, rükûyu vb. kısaca namazı uzatma arzusu içine girdiğini görmüşler. Bu sebeple insanların teravih namazına isteklerini göz önünde bulundurarak kıyam, secde ve rükûyu kısa tutarak rekat sayısını artırmış, yirmi bir veya yirmi üç rekat kıldırmış olabilirler. Konu ile ilgili rivayetlerin farklılığını bu şekilde de yorumlamak mümkündür.

İnsanlar ister on bir, ister yirmi bir, ister yirmi üç rekat kılsınlar fark etmez. (Vitr namazı dahildir.) Bu onların isteğine kalmıştır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta şudur ki; bazı ilim çevrelerinin teravih namazını on bir rekattan fazla kılınmasını uygun görmemeleri çok zayıf bir yoruma dayanmaktadır.

Sizler için teravih namazı takip çizelgesi hazırladık. 😊

KAYNAK: RAMAZANI İHYA REHBERİ/SELMAN EL-AVDE