Üç Aylarda Maneviyatımızı Arttırmak İçin Neler Yapabiliriz?

Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? Üç aylarda hangi günler oruç tutulur? Üç aylarda maneviyatımızı arttırmanın yolları nelerdir? Üç aylarda belirli bir ibadet şekli var mıdır? Mübarek üç aylarda okunacak dua ve tesbihler var mıdır?

Mübarek üç aylar, Hicri takvimde mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylarda ibadetler arttırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Bu ayların önemli ölçüde değer kazanmasının sebepleri Peygamberimiz’in üç aylarla ilgili verdiği haberlerdir.

“Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır.” “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır!” duasını üç aylar boyunca dilimizden düşürmeyelim.

Recep Ayının Önemi ve Fazileti

Recep ayı tövbe, pişmanlık, ibadet ve hürmet ayıdır; eza ve cefayı terk içindir. Tazim ve saygı anlamına gelen Recep ayı, İslam öncesi Arap toplumu için önemlidir. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib gecesi, 27. gecesi de Miraç gecesidir.

Şaban Ayının Önemi ve Fazileti

Şaban ayı, muhabbet, dünyanın sefasını terk etme ve hizmet ayıdır; amel ve vefa içindir. Bu aya, çok hayrın olması hasebiyle hayır yolu anlamında Şaban denilmiştir. Peygamberimiz (sav) diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı. O’nun Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelen Kur’ân ayı “Ramazan”dan dolayı idi.

Hz. Enes’in rivayetine göre, Peygamberimiz’den sual ederler: “Ya Resulallah, Ramazan’dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?” Bu soruya Peygamberimiz (as), “Ramazan’ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban’da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.

Ramazan Ayının Önemi ve Fazileti

Ramazan ayı, kurbet (Allah’a yakınlık), ibadetlerin mükâfatını arttıran, nimet ayıdır; sıdk ve safa içindir. Üç ayların sonuncusu kendisinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’nin ve manevi azık deposu itikâfın bulunduğu aydır.

“Ey iman edenler, sizden öncekilere yazıldığı gibi, oruç, size de yazıldı.” (Bakara, 183) ayetiyle oruç farz kılındı.

Ebu Hureyre’den rivayetle: Efendimiz şöyle buyurmuştur. “Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Savm, 6)

Üç Aylarda Yapılabilecek İbadetler

Üç aylarda mübarek gün ve geceler vardır. Regaib, Berat, Miraç ve Arefe gecelerinde esas olan Allah’a yaklaşmaktır. Bu geceler, Allah ile irtibatımızı arttırmak için birer fırsattır. Çünkü bu geceler Allah’ın rahmetinin coştuğu gecelerdir ve istifade etmek açısından önemlidir. Bu gecelerde belirli bir ibadet şekli yoktur. Ne Peygamberimiz’den ne de ashabından o güne özel herhangi bir ibadete dair rivayet gelmemiştir. Bir Müslümanın her zaman yapması gereken; tövbe etmek, Kur’an okumak, namaz kılmak, tesbihat yapmak, dua etmek gibi ibadetler bu gecelerde de yapılabilir.

Üç Aylarda Maneviyatı Arttırmanın Yolları

  • Allah’a yaklaşmak için gayret göstermek
  • Namaz kılmak (kaza, teheccüd, duha, evvabin)
  • Tövbe istiğfar etmek
  • Kur’an/meal okumak
  • Nafile oruç tutmak
  • Sabah akşam zikri ve tesbihat yapmak
  • “Allah beni neden yarattı, bu dünyadaki amacım ne?” diye düşünmek
  • Geçmişin muhasebesini yapmak ve neler yapıp neler yapmadığını düşünmek
  • Yapılan hataları düşünmek ve eksikleri bulmak
  • İslam’ı doğru anlamak ve yaşamak için yeni kararlar almak

Rabbimiz bu üç ayları hakkıyla ihya edebilmeyi nasip eylesin. Bu mübarek ayları İslam ümmetinin dirilişine, birlik ve beraberliğine, kardeşliğin pekiştirilmesine ve Rabbimize yakınlaşmamıza vesile kılsın.