Üç Ayların Önemi ve Fazileti

Mübarek Ramazan için manevi bir hazırlık dönemi olan üç ayların önemi ve fazileti oldukça büyüktür. Bu aylar, içinde mübarek gün ve gecelerin bulunduğu, Rabbimizin rahmetinin, mağfiretinin fazlasıyla tecelli ettiği zamanlardır. Bu mübarek ayları bizler için bir fırsat olarak sunan Rabbimize hamd, nasıl istifade edeceğimiz hususunda bizlere örnek olan Peygamber Efendimiz (sav)’e salat ve selam olsun.

Efendimiz (s.a.v) bu aylara gireceği zaman şöyle dua ederdi:

Allah’ım Recep ve Şaban ayını hakkımızda hayırlı kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur.

ahmed b. Hanbel, müsned, 1/259

Üç Ayların Fazileti

Kur’an-ı Kerim bu aylarda nazil olmuştur.

Mübarek gün ve gecelerden dördü bu aylar içerisindedir.

Beş vakit namaz bu aylarda farz kılınmıştır.

Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib Kandili,

Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili,

Şaban ayının 15. gecesi Beraat Kandili,

Ramazan ayının son on gününde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi bu aylarda gerçekleşmektedir.

Üç aylardan ilki Recep ayıdır. Haram aylardandır. ‘’Recep’’ kelimesi, ta’zim manasına gelen (tercib) ile aynı kökten alınmadır. Tevbe edenlere rahmet edildiği ve amel edenlerin amellerinin kabulünden dolayı bu aya ‘esam’ da denir. Bu ayda savaşmak yasaklanmıştır. Bolca istiğfar etmemiz, kendimizi, geçen ömrümüzü muhasebe etmemiz, maneviyatımızı güçlendirmemiz, kardeşliğimizi pekiştirmemiz adına fırsat kapısı, Rabbimizin merhametinin bir tecellisidir.

Recep ayında bulunan iki kandil gecesi de bu aya ayrı bir değer katmaktadır. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib kandili ve yirmi yedinci gecesi ise Miraç kandilidir.

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban’ın kelime manası ise “çokça dallanıp budaklanarak büyüyüp gelişen” demektir. Şaban ayının bu ismi almasının sebebi ise Enes (ra)’ın Peygamberimiz (s.a.v) ‘den rivayet ettiği şu hadis-i şerih ile nakledilmiştir.

“Şaban ayına bu ismin verilmesinin sebebi; bol hayırlar onda, oruç tutan kimse Cennete girinceye kadar dallanıp budaklandığı içindir.” (Camiü’s Sağir)

Aynı zamanda mübarek Berat Gecesi de Şaban ayı içindedir. Şaban ayının 15. gecesi Berat Gecesidir. Hz. Ali (ra) dan, Peygamber Efendimiz (sav)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir.

Şaban ayının yarısı on beşinci gecesi olunca, o geceyi ibadetle, gündüzünü oruçla geçiriniz.  Çünkü Cenâb-ı Allah’ın rahmeti o gece güneşin batmasıyla dünya semasına tecelli eder ve şöyle nida eder: “Bağışlanmak, af dileyen yok mu? Onu affedeyim, günahlarını bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu? Ona şifâ vereyim. Bir derde müptela olan yok mu? Derdine deva vereyim”. Bu hal güneş doğuncaya kadar devam eder.” (İbn-i Mace)

Üç Ayların Sonuncusu Ramazan Ayı

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan-ı Şerif ise içinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’nin ve manevi güç kaynağı olan itikâfın bulunduğu aydır.

Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.

Bakara, 183

Ramazan orucu, Peygamber’in hicretinden bir buçuk sene sonra Şaban ayının onuncu günü farz kılınmıştır. Ramazan orucun farziyeti Kur’an-ı Kerim, sünnet ve icma ile sabittir. Ebu Hureyre’den rivayetle Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur.

Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.

Buhari, Savm, 6

Bizler de Ramazan-ı Şerif için bir hazırlık dönemi olan Recep ve Şaban aylarını çok iyi değerlendirmeli, eskiyen imanlarımızı tazeleme adına adım atmalı, tevbe kapıları her daim açık olan Rabbimize yönelmeliyiz. Hazırlığımızı ne kadar iyi yaparsak o ölçüde karşılık alabiliriz.

Günahlarımızdan, dünyanın kirlerinden arındığımız, kalbimizin taze imanla canlandığı, rahmetten gereğince faydalandığımız, gafletten kurtulup dirilişe geçtiğimiz, kendimiz, ümmetimiz adına hayırlara vesile olduğumuz aylar olması duasıyla.

Üç aylarda maneviyatımızı geliştirmek için hazırladığımız ibadet çetelesini incelemek ve indirmek için Üç Aylar Çetelesi başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.